ราคากลาง Surface Pro9 & Pro9 5G BUSINESS

SURFACE PRO 9 (BUSINESS)

#QF1-00017

SSD: 256GB , 8GB RAM
12th Gen Intel core i5-1245U

Intel Iris Xe Graphics
13in,WF6E,BT5.1

dTPM2.0
OS : Windows 11 Pro
Color : Platinum

1/1/0 y Thai,Business

Est. 49,990.- (Inc,VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE PRO 9 (BUSINESS)

#QF1-00034

SSD: 256GB , 8GB RAM
12th Gen Intel core i5-1245U

Intel Iris Xe Graphics
13in,WF6E,BT5.1

dTPM2.0
OS : Windows 11 Pro
Color : Graphite

1/1/0 y Thai,Business

Est. 49,990.- (Inc,VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE PRO 9 (BUSINESS)

#QIM-00016

SSD: 256GB , 16GB RAM
12th Gen Intel core i7-1265U

Intel Iris Xe Graphics
13in,WF6E,BT5.1

dTPM2.0
OS : Windows 11 Pro
Color : Platinum

1/1/0 y Thai,Business

Est. 69,990.- (Inc,VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE PRO 9 (BUSINESS)

#QIM-00032

SSD: 256GB , 16GB RAM
12th Gen Intel core i7-1265U

Intel Iris Xe Graphics
13in,WF6E,BT5.1

dTPM2.0
OS : Windows 11 Pro
Color : Graphite

1/1/0 y Thai,Business

Est. 69,990.- (Inc,VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE PRO 9 (BUSINESS)

#S1W-00017

SSD: 256GB , 8GB RAM
12th Gen Intel core i5-1245U

Intel Iris Xe Graphics
13in,WF6E,BT5.1

dTPM2.0
OS : Windows 10 Pro
Color : Platinum

1/1/0 y Thai,Business

Est. 49,990.- (Inc,VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE PRO 9 (BUSINESS)

#S1W-00035

SSD: 256GB , 8GB RAM
12th Gen Intel core i5-1245U

Intel Iris Xe Graphics
13in,WF6E,BT5.1

dTPM2.0
OS : Windows 10 Pro
Color : Graphite

1/1/0 y Thai,Business

Est. 49,990.- (Inc,VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE PRO 9 (BUSINESS)

#S8G-00016

SSD: 256GB , 16GB RAM
12th Gen Intel core i7-1265U

Intel Iris Xe Graphics
13in,WF6E,BT5.1

dTPM2.0
OS : Windows 10 Pro
Color : Platinum

1/1/0 y Thai,Business

Est. 69,990.- (Inc,VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE PRO 9 (BUSINESS)

#S8G-00033

SSD: 256GB , 16GB RAM
12th Gen Intel core i7-1265U

Intel Iris Xe Graphics
13in,WF6E,BT5.1

dTPM2.0
OS : Windows 10 Pro
Color : Graphite

1/1/0 y Thai,Business

Est. 69,990.- (Inc,VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567