เตรียม Surface ของคุณก่อนการอัปเดต

เมื่อต้องการเตรียมสำหรับการอัปเดต:

  • เชื่อมต่อ Surface Type Cover หรือ Surface Dock (ถ้าคุณมี) เพื่อให้ได้รับการอัปเดตล่าสุดด้วย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • เสียบปลั๊ก Surface ของคุณเข้ากับเต้ารับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการชาร์จไฟอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะติดตั้งการอัปเดต เสียบปลั๊ก Surface และเปิดไว้ขณะที่กำลังอัปเดต

วิธีที่ 1

การอัปเดตทําให้ Surface ของคุณทํางานได้ดีที่สุด นอกจากการอัปเดตซอฟต์แวร์สําหรับ Windows 10 หรือ Windows 11 สิ่งสําคัญคือต้องทําการอัปเดตฮาร์ดแวร์หรือที่เรียกว่าการอัปเดตสําหรับไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ คุณสามารถตรวจสอบสถานภาพของโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์ Surface ของคุณโดยใช้แอป Surface

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ติดตั้งแอป Surface คุณสามารถดาวน์โหลดแอป Surface จาก Microsoft Store เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้เลือกเริ่มต้น ค้นหา Surface จากนั้นเลือกแอปจากรายการ

วิธีที่ 2

อัปเดตโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์ของ Windows 10, Windows 11 และ Surface โดยอัตโนมัติ หลังจากทําตามขั้นตอนการเตรียมการแล้ว ให้ดู อัปเดตWindows เพื่อเรียนรู้วิธีตรวจหาการอัปเดตและติดตั้งการอัปเดต หรือเลือกปุ่ม ตรวจหาการอัปเดต Windows ด้านล่างเพื่อเปิด Windows Update ใน การตั้งค่า

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหา ให้ดู มีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows ใช่ไหม ถ้าคุณติดตั้งการอัปเดต และตระหนักว่าคุณจําเป็นต้องลบการอัปเดตหรือแปลงกลับเป็น Windows เวอร์ชันก่อนหน้า โปรดดู ตัวเลือกการกู้คืนใน Windows

เพิ่มเติม

หลังจากติดตั้งการอัปเดตเสร็จแล้ว ขอแนะนําให้คุณติดตั้งการอัปเดตเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานทั้งหมด เมื่อต้องการติดตั้งการอัปเดตเพิ่มเติม ให้ไปที่กล่อง ค้นหา ในแถบงาน พิมพ์ ดูการอัปเดตเพิ่มเติม และเลือกจากรายการผลลัพธ์ ถ้ามีการอัปเดตพร้อมใช้งานในการอัปเดตโปรแกรมควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมควบคุมที่มีชื่อ “Surface” ทั้งหมดได้รับการติดตั้งแล้ว

วิธีที่ 3

ดาวน์โหลดไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ ด้วยตัวเอง

หมายเหตุ: หากไม่มีไฟล์ .msi ที่สอดคล้องกับรุ่น Windows ที่คุณได้ติดตั้งไว้ ให้เลือกไฟล์ .msi ที่ใกล้เคียง (แต่ยังคงต่ำกว่า) หมายเลขรุ่นของคุณที่สุด

Surface Book

Surface Dock

Surface Go

Surface Hub

Surface Laptop

Surface Pro

Surface Studio

Surface 3

Surface รุ่นอื่นๆ