ราคากลาง SURFACE PRO 7 BUSINESS

SURFACE PRO 7 (BUSINESS)
#PVP-00012

SSD : 128 GB , 4GB RAM
Intel Core i3-1005G1 10th Generation
Intel® UHD Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

30,923.-ERP (Inc.VAT)

SURFACE PRO 7 (BUSINESS)
#PVQ-00013

SSD : 128 GB , 8GB RAM
Intel Core i5-1035G4 10th Generation
Intel® Iris™ Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

36,487.-ERP (Inc.VAT)

SURFACE PRO 7 (BUSINESS)
#PVR-00013

SSD : 256 GB , 8GB RAM
Intel Core i5-1035G4 10th Generation
Intel® Iris™ Plus  Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

47,294.-ERP (Inc.VAT)

SURFACE PRO 7 (BUSINESS)
#PVR-00027

SSD : 256 GB , 8GB RAM
Intel Core  i5-1035G4 10th Generation
Intel® Iris™ Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

47,294.-ERP (Inc.VAT)

SURFACE PRO 7 (BUSINESS)
#PVS-00012

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core i5-1035G4 10th Generation
Intel® Iris™ Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

54,821.-ERP (Inc.VAT)

SURFACE PRO 7 (BUSINESS)
#PVT-00012

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core i7-1065G7 10th Generation
Intel® Iris™ Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

56,817.-ERP (Inc.VAT)

SURFACE PRO 7 (BUSINESS)
#PVT-00026

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core i7-1065G7 10th Generation
Intel® Iris™ Plus  Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

56,817.-ERP (Inc.VAT)

SURFACE PRO 7 (BUSINESS)
#PVU-00012

SSD : 512 GB , 16GB RAM
Intel Core   i7-1065G7 10th Generation
Intel® Iris™ Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

72,760.-ERP (Inc.VAT)

SURFACE PRO 7 (BUSINESS)
#PVU-00026

SSD : 512 GB , 16GB RAM
Intel Core   i7-1065G7 10th Generation
Intel® Iris™ Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

72,760.-ERP (Inc.VAT)

SURFACE PRO 7 (BUSINESS)
#PVV-00012

SSD : 1TB , 16GB RAM
Intel Core i7-1065G7 10th Generation
Intel® Iris™ Plus  Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

87,740.-ERP (Inc.VAT)