ราคากลาง SURFACE LAPTOP 5 BUSINESS

  • SURFACE LAPTOP 5 (15″)

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#RIA-00022

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i7-1265U processor
Built on the Intel® Evo™ platform
Intel® Iris® Xe Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 10 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 81,700.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#RI9-00022

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i7-1265U processor
Built on the Intel® Evo™ platform
Intel® Iris® Xe Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 11 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 80,400.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#RIR-00022

SSD : 512 GB, 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i7-1265U processor
Built on the Intel® Evo™ platform
Intel® Iris® Xe Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 10 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 86,100.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#RIQ-00022

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i7-1265U processor
Built on the Intel® Evo™ platform
Intel® Iris® Xe Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 11 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 84,800.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

  • SURFACE LAPTOP 5 (13.5″)

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#R1B-00047

SSD : 256 GB , 8 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i5-1245U processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 50,900.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#R1B-00022

SSD : 256 GB , 8 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ 1245U processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 10 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 50,900.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#R7I-00045

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ 1245U processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 68,500.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#R7I-00022

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ 1245U processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 10 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 68,500.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#RB2-00045

SSD : 256 GB , 8 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i7-1265U processor
Intel® Iris® Xe Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 10 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 77,000.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#RBI-00022

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i7-1265U processor
Intel® Iris® Xe Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 10 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 81,900.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#R1A-00047

SSD : 256 GB , 8 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i5-1245U processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 11 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 49,900.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#R1A-00022

SSD : 256 GB , 8 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ 1245U processor
Intel® Iris® Xe Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 11 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 49,900.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#R7B-00045

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i5-1245U processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 11 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 67,500.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#R7B-00045

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ 1245U processor
Intel® Iris® Xe Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 11 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 67,500.-(Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#RB1-00045

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i7-1265U processor
Intel® Iris® Xe Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 11 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 76,000.-(Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 5 (BUSINESS)

#RBH-00022

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
12th Gen Intel® Core™ i7-1265U processor
Intel® Iris® Xe Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.1

OS : Windows 11 Pro
Color: Platinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 80,900.-(Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567