ราคากลาง SURFACE LAPTOP 4 BUSINESS

 LAPTOP 4 (15 นิ้ว)

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5JI-00021

SSD : 256 GB , 8 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i7-1185G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est 55,500.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5V8-00022

SSD : 256 GB , 8 GB RAM
AMD Ryzen™ 7 4980U Mobile Processor
AMD Radeon™ Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

48,990.-(Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5IF-00044

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i7-1185G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

59,490.-(Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5IF-00021

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i7-1185G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

59,490.-(Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5L1-00021

SSD : 512 GB , 8 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i7-1185G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est 59,490.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5L1-00044

SSD : 512 GB , 8 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i7-1185G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

59,490.-(Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5IP-00044

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i7-1185G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

65,990.-(Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5IP-00021

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i7-1185G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

65,990.-(Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#1MW-00045

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
AMD Ryzen™ 7 4980U Mobile Processor
AMD Radeon™ Graphics

15in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

62,490.-(Inc.VAT)

n/a

LAPTOP 4 (13.5 นิ้ว)

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5BL-00046

SSD : 256 GB , 8 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i5-1145G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

46,990.-(Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5BL-00021

SSD : 256 GB , 8 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i5-1145G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est 45,990.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5Q1-00022

SSD : 256 GB , 8 GB RAM
AMD Ryzen™ 5 4680U Mobile Processor
AMD Radeon™ Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est 41,700.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5D1-00021

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i7-1185G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est 54,990.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#7IQ-00022

SSD : 256 GB , 16 GB RAM
AMD Ryzen™ 5 4680U Mobile Processor
AMD Radeon™ Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

44,990.-(Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (BUSINESS)

#5BV-00021

SSD : 512 GB , 8 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i5-1145G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est 51,990.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 4 (EDUCATION)

#5BV-00055

SSD : 512 GB , 8 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i5-1145G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

50,990.-ERP (Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (EDUCATION)

#5B2-00055

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i5-1145G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

58,990.-ERP (Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (EDUCATION)

#5B2-00021

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i5-1145G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est 58,990.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 4 (EDUCATION)

#5F1-00055

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i7-1185G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

65,990.-ERP (Inc.VAT)

n/a

SURFACE LAPTOP 4 (EDUCATION)

#5F1-00021

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
Quad Core 11th Intel® Core™ i7-1185G7 processor
Intel® Iris® Xe  Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est 65,990.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 4 (EDUCATION)

#7IC-00022

SSD : 512 GB , 16 GB RAM
AMD Ryzen™ 7 4980U Mobile Processor
AMD Radeon™ Graphics

13.5in,WiFi6, 802.11ax,BT5.0

OS : Windows 10 Pro
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

61,990.-ERP (Inc.VAT)

n/a