ราคากลาง LAPTOP 3 BUSINESS

  • SURFACE LAPTOP 3 (13.5 “)

SURFACE LAPTOP 3 , 13.5 IN (BUSINESS)

#PKH-00020

SSD : 128 GB , 8GB RAM
Intel Core  i5-1035G7 10 th Generation
Intel  Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 40,660.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 13.5 IN (BUSINESS)

#PKU-00020

SSD : 256 GB , 8GB RAM
Intel Core  i5-1035G7 10 th Generation
Intel  Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 50,290.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 13.5 IN (BUSINESS)

#PKU-00041

SSD : 256 GB , 8GB RAM
Intel Core  i5-1035G7 10 th Generation
Intel  Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 50,290.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 13.5 IN (BUSINESS)

#RYH-00020

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core  i5-1035G7 10 th Generation
Intel  Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 57,273.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 13.5 IN (BUSINESS)

#RYH-00041

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core  i5-1035G7 10 th Generation
Intel  Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 57,273.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 13.5 IN (BUSINESS)

#PLA-00020

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core  i7-1065G7 10 th Generation
Intel  Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 59,706.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 13.5 IN (BUSINESS)

#QXS-00041

SSD : 512 GB , 16GB RAM
Intel Core   i7-1065G7 10 th Generation
Intel  Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 73,830.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 13.5 IN (BUSINESS)

#PLA-00041

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core   i7-1065G7 10 th Generation
Intel  Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 59,706.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 13.5 IN (BUSINESS)

#QXS-00020

SSD : 512 GB , 16GB RAM
Intel Core   i7-1065G7 10 th Generation
Intel  Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: aPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 73,830.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

  • SURFACE LAPTOP 3 (15 “)

SURFACE LAPTOP 3 , 15 IN (BUSINESS)

#PLT-00020

SSD : 128 GB , 8GB RAM
Intel Core  i5-1035G7 10 th Generation
Intel Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 47,294.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 15 IN (BUSINESS)

#RDZ-00020

SSD : 256 GB , 8GB RAM
Intel Core   i5-1035G7 10 th Generation
Intel Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 56,710.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 15 IN (BUSINESS)

#RDZ-00041

SSD : 256 GB , 8GB RAM
Intel Core   i5-1035G7 10 th Generation
Intel Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 56,710.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 15 IN (BUSINESS)

#VPN-00020

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core   i5-1035G7 10 th Generation
Intel Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 60,094.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 15 IN (BUSINESS)

#VPN-00041

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core   i5-1035G7 10 th Generation
Intel Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 60,094.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 15 IN (BUSINESS)

#PLZ-00020

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core   i7-1065G7 10 th Generation
Intel Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 63,130.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 15 IN (BUSINESS)

#PLZ-00041

SSD : 256 GB , 16GB RAM
Intel Core   i7-1065G7 10 th Generation
Intel Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 63,130.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 15 IN (BUSINESS)

#PMH-00020

SSD : 512 GB , 16GB RAM
Intel Core   i7-1065G7 10 th Generation
Intel Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mPlatinum

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 80,250.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

SURFACE LAPTOP 3 , 15 IN (BUSINESS)

#PMH-00041

SSD : 512 GB , 16GB RAM
Intel Core   i7-1065G7 10 th Generation
Intel Iris Plus Graphics
OS : Windows 10 Pro 64-bit
Color: mBlack

1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 80,250.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567