ราคากลาง SURFACE LAPTOP 2 HOME

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2 (HOME)

SSD : 128 GB , 8GB RAM 
Intel Core i5-8350U 8th Generation 
Intel® UHD Graphics 620 
OS : Windows 10 Home 
Color: Platinum
1/1/0 year (Thai, Home)

Est. (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2 (HOME)

SSD : 256 GB , 8GB RAM 
Intel Core i5-8350U 8th Generation 
Intel® UHD Graphics 620 
OS : Windows 10 Home 
Color: Platinum
1/1/0 year (Thai, Home)

Est. (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2 (HOME)

SSD : 256 GB , 8GB RAM 
Intel Core i7-8650U 8th Generation 
Intel® UHD Graphics 620 
OS : Windows 10 Home 
Color: Platinum
1/1/0 year (Thai, Home)

Est. (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2 (HOME)

SSD : 512 GB , 16GB RAM 
Intel Core i7-8650U 8th Generation 
Intel® UHD Graphics 620 
OS : Windows 10 Home 
Color: Platinum
1/1/0 year (Thai, Home)

Est. (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2 (HOME)

SSD : 1 TB , 16GB RAM 
Intel Core i7-8650U 8th Generation 
Intel® UHD Graphics 620 
OS : Windows 10 Home 
Color: Platinum
1/1/0 year (Thai, Home)

Est. (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567