ราคากลาง SURFACE LAPTOP 2 BUSINESS

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2(BUSINESS)

SSD : 128 GB , 8GB RAM
Intel Core i5-8350U 8th Generation

Intel® UHD Graphics 620

OS : Windows 10 Pro 64-bit

Color: Platinum
1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 51,990.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2(BUSINESS)

SSD : 256 GB , 8GB RAM
Intel Core i5-8350U 8th Generation

Intel® UHD Graphics 620

OS : Windows 10 Pro 64-bit

Color: Platinum
1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 61,990.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2(BUSINESS)

SSD : 256 GB , 8GB RAM
Intel Core i7-8650U 8th Generation

Intel® UHD Graphics 620

OS : Windows 10 Pro 64-bit

Color: Platinum
1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 71,990.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2(BUSINESS)

SSD : 512 GB , 16GB RAM
Intel Core i7-8650U 8th Generation

Intel® UHD Graphics 620

OS : Windows 10 Pro 64-bit

Color: Platinum
1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 93,990.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2(BUSINESS)

SSD : 1 TB , 16GB RAM
Intel Core i7-8650U 8th Generation

Intel® UHD Graphics 620

OS : Windows 10 Pro 64-bit

Color: Platinum
1/1/0 year (Thai, Business)

Est. 112,990.- (Inc.VAT)

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567