ราคากลาง SURFACE HUB 2S

SURFACE HUB 2S 50นิ้ว (BUSINESS)

#NSG-00016

SSD : 128 GB , 8GB RAM
Intel Core i5  8th Generation
Intel® UHD Graphics 620
OS : Windows 10

11ac, BT4.1, 50in,
1/1/0 year (Thai, Business)

494,340.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

STEELCASE ROAM MOBILE STAND FOR HUB2S 50นิ้ว (BUSINESS)

#STPM1CART

Steelcase Roam Mobile Stand for Hub2S

1/1/0 year (Thai, Business)

58,850.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

STEELCASE ROAM WALL MOUNT FOR HUB 2S 50นิ้ว (BUSINESS)

#STPM1WALLMT

Steelcase Roam Wall Mount for Hub 2S

1/1/0 year (Thai, Business)

10,700.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

SURFACE HUB 2S 85นิ้ว (BUSINESS)

#TQP-00015

SSD : 128 GB , 8GB RAM
Intel Core i5-8350U  8th Generation
Intel® UHD Graphics 620
OS : Windows 10 Team
11ac, BT4.1, 85in,
1/1/0 year (Thai, Business)

999,990.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนพฤศจิกายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

STEELCASE ROAM MOBILE STAND FOR HUB2S 85นิ้ว (BUSINESS)

#STPM2CART85

Steelcase Roam Mobile Stand for Hub2S

1/1/0 year (Thai, Business)

94,990.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

STEELCASE ROAM WALL MOUNT FOR HUB 2S 85นิ้ว (BUSINESS)

#STPM2WALMT85

Steelcase Roam Wall Mount for Hub 2S

1/1/0 year (Thai, Business)

24,990.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

***ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย

STEELCASE ROAM FLOOR MOUNT FOR SHUB2S 85นิ้ว (BUSINESS)

#STPM2FLRMT85

Steelcase Roam Floor Mount for SHub2S-85in

1/1/0 year (Thai, Business)

70,990.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

SURFACE PEN FOR HUB 2S (BUSINESS)

#LPN-00007

Surface Pen for Hub 2S
1/1/0 year (Thai, Business)

6,800.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

APC SMART-UPS CHARGE MOBILE BATTERY FOR SURFACE HUB 2S (BUSINESS)

#CSH2

APC Smart-UPS Charge

Mobile Battery for Surface Hub 2S

1/1/0 year (Thai, Business)

63,990.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

SURFACE CAMERA FOR HUB 2S (BUSINESS)

#LPL-00007

Surface Camera for Hub 2S

4K, 1/1/0 year (Thai, Business)

9,000.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

SURFACE CAMERA FOR HUB 2S (BUSINESS)

#LPL-00007

Surface Camera for Hub 2S

4K, 1/1/0 year (Thai, Business)

9,000.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

MS SURFACE HUB 2 FINGERPRINT READER (BUSINESS)

#QSK-00006

New addition to the Surface Hub accessory portfolio

– Supports Windows 10 Hello

– Designed for Surface Hub 2S
– Safe and Secure

– Platinum

 1/1/0 year (Thai, Business)

4,700.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

MEETING ROOM SYSTEM LICENSE (CSP) /1 ปี

SUBSCRIPTION FOR MICROSOFT TEAMS AND SKYPE ROOM SYSTEMS

+Microsoft Teams

+Microsoft Intune – for device management)

+Skype for Business Online Plan 2

+Phone System (the right for the device to be a phone, still requires a calling plan or Direct Routing for phone number and service)

+(PSTN) Audio Conferencing (where available)

+ 1 Year

5,590.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนมีนาคม 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

SURFACE EXTENDED HARDWARE SERVICE (EHS) 2 YEAR WARRANTY

#QDU-00031

Surface Extended Hardware Service (EHS)
1 Year to 2 Year Warranty
for Hub 2S
2/2/2 year (Thai, Business)

37,000.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

SURFACE EXTENDED HARDWARE SERVICE (EHS) 3 YEAR WARRANTY

#QDT-00033

Surface Extended Hardware Service (EHS)
1 Year to 3 Year Warranty
for Hub 2S
3/3/3 year (Thai, Business)

62,000.-ERP (Inc.VAT)

*ราคานี้คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในเดือนเมษายน 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน

SURFACE HUB SERVICES

  • Initialize Services
  • Spare Services
  • Onsite Services
  • PoC & Demo Services
  • HUB As-A-Services

AIRSERVER SURFACE HUB EDITION / 1ปี

AirServer supercharges your Surface Hub into an all-in-one AirPlay + Google Cast + Miracast receiver with its own guest access point for mirroring so the guests can connect directly to the Surface Hub without needing access to the corporate network.

AirServer is intrinsically optimized for both 55″ and 84″ Surface Hubs and fully supports its incredible 120Hz display, and as a result delivers a true end-to-end buttery smooth 60 FPS mirroring experience. There is nothing like it!

3,990.-ERP (Inc.VAT)