ราคากลาง SURFACE GO 4 BUSINESS

Surface Go 4 Business

#XGT-00015

Intel® UHD Graphics
10.5in,WF6, BT5.1

110y Thai,Business

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

Surface Go 4 Business

#XH1-00015

Intel® UHD Graphics
10.5in,WF6, BT5.1

110y Thai,Business

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

Surface Go 4 Business

#XHU-00013

Intel® UHD Graphics
10.5in,WF6, BT5.1

110y Thai,Business

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

Surface Go 4 Business

#XI2-00013

Intel® UHD Graphics
10.5in,WF6, BT5.1

110y Thai,Business

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

Surface Go 4 Business

#XIG-00013

Intel® UHD Graphics
10.5in,WF6, BT5.1

110y Thai,Business

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

Surface Go 4 Business

#XIM-00013

Intel® UHD Graphics
10.5in,WF6, BT5.1

110y Thai,Business

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567