ราคากลาง Surface Laptop Studio 2

Surface Laptop Studio 2 (Business)

#Z2F-00021

gRTX-4060-8G
14.4in,WF6E, BT5.3

110y Thai,Business

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567

Surface Laptop Studio 2 (Business)

#Z4H-00021


qRTX-2000Ada-8G
14.4in,WF6E, BT5.3

110y Thai,Business

*ราคาถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 2567