ราคากลาง Surface Laptop Studio 2

Surface Laptop Studio 2 (Home)

#YZY-00021

gRTX4050-6G
14.4in,WF6E, BT5.3

fTPM2.0
OS : Windows 11 Home
Color : Platinum

110y Thai,Home

Surface Laptop Studio 2 (Home)

#Z1I-00021

gRTX4050-6G
14.4in,WF6E, BT5.3

fTPM2.0
OS: Windows 11 Home
Color : Platinum

110y Thai,Home