Microsoft Surface คือ?

Microsoft Surface เป็นชื่อของชุดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แท็บเลต พีซี และคอมพิวเตอร์ไวท์บอร์ท ของ Microsoft ด้วยการออกแบบเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตอบสนองการใช้งานและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนยุคใหม่ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่ม Business กับกลุ่ม Home

Home (Consumer) Model ?

เป็นเครื่องที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปเป็นหลัก วัสดุที่ใช้ผลิตกับรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกับ Business Model จะต่างกันในเรื่องของ Specs ของ Hardware ด้านในบางอย่าง เหมาะสำหรับการทำงานและกิจกรรมยามว่างที่คุณชื่นชอบ และ Home Model มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home ซึ่งมีจำหน่ายตามหน้าร้าน IT ทั่วไป ในเรื่องของราคาจะถูกกว่าฝั่ง Business Model

Business (Commercial) Model ?

เป็นเครื่องที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มองค์กร หรือภาคธุรกิจ จะใช้ Hardware ที่มี Specs เฉพาะตัวให้เลือกใช้งานมากกว่า Home รองรับชั่วโมงการทำงานตลอดทั้งวัน มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro เน้นการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยที่สูงขึ้น เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ มีทั้ง TPM chips, BitLocker และยังสามารถซื้อประกันแบบทั่วไปหรือประกันแบบอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ Business Model จะหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Microsoft เท่านั้น